Bad Dürrenberg

Mere om Bad Dürrenberg.

Saltvand fra Bad Dürrenberger har en skånsomt rensende effekt

Den skånsomt rensende kraft i Dr.Hauschka Med Sensitiv Saltwater Toothpaste ligger, foruden i mineralsk kalciumkarbonat og styrkende kiseljord, i saltet. Salt stimulerer den naturlige spytdannelse, hvorved skadelige syrer neutraliseres og mundhulens selvrensning understøttes. Sensitiv Saltwater Toothpaste indeholder foruden havsalt som er udvundet naturligt og traditionelt, naturlig sole, dvs. saltmættet vand fra helsekilden Bad Dürrenberg.

Helsekilden udspringer tæt ved den sydtyske flod Saale og indeholder mellem seks og otte procent salt. For at udnytte det saltholdige vand lod Johann Gottfried Borlach (1687-1768) opføre et såkaldt grader- eller saltværk. Dette bygningsværk er i sig selv en forbløffende simpel og energibesparende metode til at forhøje kildevandets saltindhold. I princippet er det et kæmpemæssigt 12 meter højt træstillads fyldt ud med slåengrene; vinddrevne pumper fører det saltholdige kildevand op oven på stilladset. Herfra ledes vandet ad sidekanaler straks ned igen og fordeler sig, nærmest forstøvet, på grenværkets store overflade, som vinden uhindret kan blæse igennem. På den måde fordamper vandet, og en koncentreret og samtidig renset saltlage – kaldet sole – med et saltindhold på mellem 22 og 24 procent lander nede ved jorden.

Saltvandet – solen – fra Dürrenberg er både ren og af en meget høj kvalitet. Det har en sammensætning tilsvarende vandet i det Døde Hav, og dets særlige egenskaber er kendt verden over. I dag har medicinske autoriteter anerkendt den helsebringende virkning af at inhalere de saltholdige tåger som opstår omkring saltværket. De fugter åndedrætsvejene og småbitte saltkrystaller sætter sig på indervæggene af luftvejene og virker slimløsnende. Hele åndedrætsområdet bliver renset for bakterier. Det mættede saltvand fra Bad Dürrenberg spa (sole) har en sammensætning som vandet i det Døde Hav.