Dr.Hauschka Med

WALA's have med lægeplanter

En lægeurtehave på den tunge lerjord i Schwäbischer Alp? Bønderne i Eckwälden så vantro til, da WALA i 1950erne søgte efter et jordstykke til sit nye forehavende. Ved foden af bjerget, direkte op til den grund hvor firmaets nye bygning skulle opføres, erhvervede Rudolf Hauschka et sumpet engstykke, som gartnerne lige siden har kultiveret efter biodynamiske retningslinjer. Efter mange år blev jorden omsider fin og let at bearbejde. I dag dyrker gartnerne mere end 150 forskellige lægeurter til fremstillingen af WALAs præparater, og arealet er i mellemtiden vokset til 4,5 ha. Her føler både isfugle, libeller, frøer og ildsalamandre sig hjemme i et landskab med åkandedam, en bæk som snor sig, bistader, blomstrende enge og små skove.

Hvad vil biodynamisk dyrkning sige?

Ved denne økologiske dyrkningsform – udviklet af Rudolf Steiner i 1924 – betragtes den biodynamiske have så vidt muligt som et lukket kredsløb. Såsæd, kompost og den jord der sås i, kommer for størstedelen fra egen fremstilling. Gartnerne tilsætter forskellige plantepræparater for at komposten bedre kan omsættes og planterne blive mere modstandsdygtige mod skadedyr og sygdom. En stor del af arbejdet med planterne foregår ved håndkraft. Når der sås og høstes, sker det efter naturens rytmer. Resultatet er kraftige og sunde planter. Det rette grundlag for Dr.Hauschka Kosmetik.